ABOUT CHANGE

Σχετικά με την αλλαγή

Το έργο IGUANA εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του σχολικού συστήματος, στη μείωση του αριθμού των μαθητών που δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής των σχολείων προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδειχθεί ως η «πλέον ανταγωνιστική οικονομία παγκοσμίως». Το βασικότερο πρόβλημα είναι η αντίσταση στην αλλαγή ή αλλιώς η «στασιμότητα», δηλαδή «η επίμονη και επαναλαμβανόμενη εμπλοκή ενός ατόμου, μιας οικογένειας ή ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος σε κάποιο πρόβλημα, παρά την επιθυμία και την προσπάθεια για μεταβολή της κατάστασης».

Υιοθέτηση αλλαγών

Η υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών δεν αποτελεί φυσικό επακόλουθο, αλλά το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσπάθειας και σφαλμάτων. Είναι σημαντικό να αποδεχτούμε αυτό το γεγονός, να διαμορφώσουμε περιεκτικές, εύληπτες και εύστοχες πληροφορίες, και να βεβαιωθούμε ότι αυτές θα φτάσουν σε ανθρώπους που μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Για την αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας και των αλλαγών, χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.

Για την προώθηση της καινοτομίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί δίαυλοι επικοινωνίας. Καμία έκθεση, παρουσίαση, τηλεφωνική επικοινωνία ή συνεδρίαση δεν είναι ικανή να τα καταφέρει όλα από μόνη της. Για να στεφθεί με επιτυχία ένα πρόγραμμα, θα πρέπει τόσο η αρχική σύλληψη όσο και η υλοποίηση του προγράμματος να γίνονται με προσοχή. Η ανθρώπινη επαφή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αξιοποιείται σε συνδυασμό με αξιόλογα έντυπα και οπτικά μέσα. Η χρησιμότητα των εν λόγω μέσων αναδεικνύεται μόνο κι εφόσον γίνουν κατανοητές οι ανάγκες, οι περιορισμοί και τα προβλήματα του χρήστη.

Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν καινοτομίες στους χρήστες μελετώντας τις υπάρχουσες αντιλήψεις τους για το πώς θα έπρεπε να γίνονται τα πράγματα. Το προσωπικό πρέπει να είναι και αυτό δεκτικό στις αλλαγές, να μπορεί να αξιολογεί αντικειμενικά τις νέες ιδέες και να βλέπει στους μαθητές όχι αυτό που ήταν μέχρι τώρα, αλλά αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον.

Αντίσταση στις αλλαγές
Για να εφαρμοστούν οι καινοτομίες, είναι απαραίτητη η μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η αποδοχή της αλλαγής. Για διάφορους λόγους, οι άνθρωποι τείνουν να αντιστέκονται στις αλλαγές.

Οι άνθρωποι αντιστέκονται στις αλλαγές:
Όταν δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αλλαγή. Η ασάφεια για το κόστος, τον εξοπλισμό ή τις θέσεις εργασίας μπορεί να πυροδοτήσει την αρνητική αντίδραση των χρηστών.
Όταν οι χρήστες δεν έχουν ερωτηθεί σχετικά με την αλλαγή, με αποτέλεσμα να έρχονται προ τετελεσμένου γεγονότος. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, κυρίως όταν πρόκειται για εργασιακά θέματα. Οι ενήμεροι εργαζόμενοι τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με τους ανενημέρωτους εργαζομένους.
Όταν οι αλλαγές απειλούν να ανατρέψουν τα καθιερωμένα πρότυπα των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Όταν δεν έχει προηγηθεί επαρκής ενημέρωση για την αλλαγή, τα χρονοδιαγράμματα, το προσωπικό, τις χρηματικές απολαβές κτλ. Όταν η ανταμοιβή και τα οφέλη της αλλαγής δεν θεωρούνται ανάλογα της προσπάθειας που έχει καταβληθεί.
Όταν οι αλλαγές απειλούν τις θέσεις εργασίας και τις θέσεις εξουσίας ή κύρους στα πλαίσια ενός οργανισμού.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι περισσότερο δεκτικοί στις αλλαγές:
Εάν οι πληροφορίες που τους παρουσιάζονται συμπίπτουν με τις τρέχουσες αξίες, απόψεις και συμπεριφορές τους·
Εάν θεωρούν ότι η αλλαγή θα τους ωφελήσει περισσότερο από ό,τι θα τους κοστίσει·
Εάν για την καινοτομία χρειάζονται μικρές και όχι πολύ μεγάλες αλλαγές στις αντιλήψεις και τη ζωή τους·
Εάν υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη για αλλαγή· και
Εάν η καινοτομία εισαχθεί σταδιακά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Το έργο Iguana λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω ζητήματα, προσφέρει συμβουλές και καθοδηγεί τη διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων αλλαγής, τα οποία αποκαλούμε «εκπαιδευτική καινοτομία».

 

Watch this video to learn more about the Iguana project

vimeo-poster

Οι εταίροι του έργου 

Το έργο IGUANA φέρνει σε επαφή εταίρους από διαφορετικούς χώρους και χώρες της Ευρώπης. Οι εταίροι που συμμετέχουν είναι οι εξής:

  • Το ερευνητικό κέντρο CEPCEP του Καθολικού Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας
  • Ο ερευνητικός οργανισμός Arcola Research, Λονδίνο
  • Το δίκτυο εκπαιδευτικής καινοτομίας MENON, Βρυξέλλες
  • Η Ελληνογερμανική Αγωγή, Ελλάδα
  • Το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Βίλνιους, Λιθουανία
  • Το Trinity College, Δουβλίνο
  • Η Contour Education Services στο Σάρεϋ, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολείων (ESHA), Ολλανδία

Would you like to learn more about our project?

Please visit our portal to read all our findings and conclusions.
http://iguanaportal.wikispaces.com/